Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Panzmywak.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy www.Panzmywak.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży bezpośredniej w sklepie stacjonarnym na ul. Chełmżyńskiej 96 w Warszawie, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest firma zwany dalej sprzedawcą lub sklepem:

PHU Krzysztof Młodzianowski, ul. Chełmżyńska 96, 04-247 Warszawa
NIP: 1132556580
REGON: 142616780
tel. 737-650-650
biuro@panzmywak.pl

3. Osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.PanZmywak.pl poprzez formularz zamówienia wypełnionego w sklepie PanZmywak.pl zwana dalej Nabywcą lub Klientem. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu - biuro@panzmywak.pl,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt - tel. 737-650-650.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Nabywcy, można dokonać jednorazowego zakupu. Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustanowienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Nabywcy tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.


6. Nabywca może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: biuro@panzmywak.pl


7. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje, na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.


8. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą następuje z chwilą zarezerwowania towaru w systemie Sklepu. Zarezerwowanie towaru odbywa się po dokonaniu prawidłowego zamówienia produktu dostępnego (oznaczonego jako dostępny) w systemie Sklepu a następnie jego potwierdzenie. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu i oznaczone jako dostępne.


9. W przypadku produktów widocznych w Sklepie i oznaczonych jako "niedostępny" lub "na zamówienie", zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedawcy warunków realizacji zamówienia.


10. W Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili przygotowania paczki do przekazania odpowiedniemu przewoźnikowi, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze z uwzględnieniem zapisu ust. 3.

11. Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.

12. Faktura może zostać wystawiona przez Sprzedawcę na podstawie oryginału dowodu zakupu (paragon) maksymalnie do 7 dni od daty zakupu.

13. Promocje jak i rabaty nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone na stronie sklepu między innymi:

Przelew - płatność realizowana na rachunek Sprzedającego zgodnie ze złożonym zamówieniem
Numer rachunku MBank: 16 1140 2004 0000 3202 7730 8621
Pobranie - płatność realizowana przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki (gotówka)
PayU - płatność online za pośrednictwem usługi PayU.
Przy odbiorze - płatność realizowana gotówką w siedzibie Sprzedawcy

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy zawarty na stronie www.PanZmywak.pl.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za złożone zamówienie według wypełnionego formularza zawartego na stronie Sprzedającego.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Firma kurierska DPD, UPS czy DHL, Poczta Polska - Kurier48, Paczkomaty Inpost, Paczka w ruchu) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub nie odebrał przesyłki w wyznaczonym przez przewoźnika terminie.

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej powinien być potwierdzony podpisem Nabywcy. Odbierając przedmiot zamówienia jest zobowiązany do sprawdzania, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

6. Nabywca podpisując odbiór przesyłki deklaruje, iż odebrał wszystkie paczki zgodnie z tym ile przesyłek zostało do niego wysłane (informacja znajduje się na liście przewozowym)

 

§5

Reklamacje

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Nabywca może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcyw przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Nabywcy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,
3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4. świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w Sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty, w szczególności instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne związane dokumenty (w tym także dokument zakupu).


W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu ceny towaru i kosztów przesyłki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu wedle wyboru Nabywcy.


Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową oraz dowód zakupu towaru lub jego kopię.


Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Sprzedającego nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.


Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.


Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w pkt. 6 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest firma PHU Krzysztof Młodzianowski, ul. Chełmżyńska 96, 04-247 Warszawa, NIP: 1132556580, Regon: 142616780.


2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w celach realizacji zamówienia, analitycznych, marketingowych i handlowych zgodnie z dobrowolnym i świadomym wyborem - szczegółowe informacje Polityka Prywatności.


3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Nabywcy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.


4. Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych podmiotom współpracującymi takimi jak:

  • Poczta-Polska
  • DPD Polska
  • Inpost
  • Home.pl
  • R2G
  • Google

(zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 i nowymi zmianami RODO). W celu realizacji zamówienia oraz celach marketingowych.


5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z nowymi zmianami ustaw Prawa Unii Europejskiej RODO, Nabywca ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.


6. Sprzedawca nie będzie udostępniać innym podmiotom danych o Nabywcach i zakupach dokonanych przez Nabywców poza podmiotami współpracującymi pośredniczącymi w realizacji zamówienia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, opisów towarów i usług, jak również wszelkich informacji zawartych na stronie Sprzedającego) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie spory wynikające z umowy kupna/sprzedaży strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.


2. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i związanych aktów prawnych.

 

Szanowny Kliencie,

W dniach 19-31 grudnia sklep stacjonarny będzie nieczynny.

Zamówienie internetowe realizujemy bez zmian.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl